Павлина Павлова

НЕЖНОСТТА НА МРАКА

 

Защо ли мракът ни дарява с друга волност?

Прилича на отключваща се всеки път врата -

прекрачваш я и ето те залутан из света -

едни гладуват, други тънат сред охолство.

 

Ала за всички мракът обещава нежност,

любов под едрите звезди... Луната като цвят

излъчва мека светлина и с вятъра крилат

плете за влюбените най-вълшебна мрежа.

 

За любопитните остава в тайна всичко.
Остават в тайна думите, прошепнати в нощта,

целувките непреброени, танца, близостта,

остават в тайна даже ласките двулични.

 

А утрото разваля всякаква магия.
Отстъпва мракът в други части на света, но пак

ще се завърне с вечерта. Като по даден знак

отново в него влюбените ще се скрият.