Павлина Павлова

   

СЛЕДИ ПО АСФАЛТА

 

Отпечатъци от чувства се настъпват по асфалта.

Всяка е с различен профил, и модел, големина.

Сливат се и се разделят в хаотични интервали,

затаили свойта крехка, призрачна студенина.

 

Отпечатъци от стъпки спират две по две и тайно

се притискат с нежно чувство -

                                               влюбени във тях открих.

Малки стъпчици се гонят и петичките сияят

като топчици от злато, като ярък слънчев щрих.

 

Отпечатъци от стъпки - уморени и самотни.

Покрай тях са начертали диви гълъби синджир.

Отпечатъци от стъпки. Те приличат ми на ноти,

по които с бързи пръсти свири вятърът безспир.