Павлина Павлова

 

СВЕТИНЯ

 

Любовта е божествен мираж. Цял живот

подир него вървим в транс мистичен.

Гоним с вятър изменчив приоблачен флот

от мечти, от надежди различни.

 

Любовта е божествен мираж - тя трепти

в твойте мисли и страстно те мами.

И е вечно пред тебе - безгрижно лети,

кой ли може за миг да я хване.

 

Любовта е божествен мираж. Любовта,

от която се раждаме всички.

И я търсим неспирно докрай, до смъртта.

Аз пред този мираж коленича.