Кръстен знак

Етимологична фигура и изоколон

В търсене на нещото,
в търсене на нищото.
Нещо романтично,
нищо прозаично.
Няма занемяла съм,
тъжна натъжена съм.
В страх съм занемяла,
в грях съм натъжена.
Чудно чудо чака ме,
кръст до кръста – знак за мен –
в търсене на нещото,
в търсене на нищото…