Птичи сватби

Терцет

Щом вятърът от юг разроши
едва наболата трева
и цъфнат първите овошки,

просторът се изпълва с глъчка
и волнокрилите певци
ни демонстрират ум и сръчност.

Започват птичите годежи,
ухажвания в ритуал,
започват сватби и градежи.

Все по-уютни са гнездата –
в тях малките ще порастат
сред шепота на дървесата.

От тези песни се пробуждат
най-светли чувства. Любовта
при нас се връща с вятър южен.