Кръговрати на живота

Рондо 15 реда

Житейски кръг. Започва с раждането на дете.
Започва с глътка въздух, с плач. Светът е болка.
Минават дни и нощи в унес. Трудно се расте
до онзи миг, когато първи стъпки изплете.
Ех, колко смях и плач ще са му нужни! Колко!

Порасне ли, наред са другите проблеми.
Не е ли ясно? Щом децата са големи
любов им трябва. Къща и пари. Кола. Късмет.

Назад родителите се обръщат със тъга.
Децата вече стават татковци и майки.
И все се чудят как отлита времето, кога?
И все се питат, ужким на шега
дали във внучето чертите си ще разпознаят.
Житейски кръг.