Желание

Моностих

Да бъда продължението на ръцете ти.