Рано в утринта

Триолет

Събудиш ли се рано в утринта,
ще имаш дълъг ден, изпълнен с радост.
Ще преоткриваш всяка красота,
събудиш ли се рано в утринта.
На влюбените птици с песента
ще чувстваш, че си част от вечна младост.
Събудиш ли се рано в утринта
ще имаш дълъг ден, изпълнен с радост.