Страх от греха

Рондо 8 реда

Не може любовта да бъде грях,
макар че Бог от рая ни изгони.
Щом хората решат да са свободни,
не може любовта да бъде грях.
Потомци на Адам и Ева бродят
все още преизпълнени със страх.
Не може любовта да бъде грях,
макар че Бог от рая ни изгони….