Обич и омраза

Триолет

Ще разпознаеш лесно обичта.
Омразата те дебне от засада.
По топлата вълна на радостта,
ще разпознаеш лесно обичта.
По плахи пориви на нежността,
по светлинки в очите, с изненада
ще разпознаеш лесно обичта.
Омразата те дебне от засада.