Любовен пожар

Терцина, строфичен анжамбман

Самият бог прониква в нас,
когато любовта се ражда.
Обзема ни гореща страст

и нова, непозната жажда.
Изпълва ни докрай копнеж,
а всяка дума го подклажда

и всеки поглед по-горещ,
усмивка, дръзко-закачлива,
дори наглед случаен жест.

О, всичко е така красиво
докато слънцето блести
и радостта не си отива!

Щастлив да бъдеш искаш ти
с една любов, почти миражна.
Сред мислите ти тя трепти

и хиляди мечти поражда…