Прераждания

От семето се ражда цвете.
Сияят багрите и как
ухае то на мед и сладост.
Лудеят златните пчели.
Отвред струи любов.
Пчелите златни щом лудеят
на сладост и на мед ухае то.
Как багрите сияят!
От цветето се ражда семе…