Смъртта на една мишка

Мяяуу.
Като „ау“.
Или като „бау-бау“.
С едно широко отворено „я“
и с едно заплашително „уу“.
Наежени остри нокти.
Святкащи зеници.
Скок! Мяу!
И край!