Смъртта на една мишка

Мяяуу.
Като “ау”.
Или като “бау-бау”.
С едно широко отворено “я”
и с едно заплашително “уу”.
Наежени остри нокти.
Святкащи зеници.
Скок! Мяу!
И край!