Добрите думи

Римова акромонограма

Засявайте добрите думи като семена.
Луна, звезди и нощен вятър ще ги приласкаят.
Играят светлини и сенки. Мярва се сърна.
Петна от огън мрачни предсказания вещаят.

Ала добрите думи някой ден ще изкласят,
цвят нежен в слънчевите длани весело ще трепне.
Суетно ще потърсиш отклик в този хубав свят.
Назад е самота, напред мечтата ще ти шепне.

Добрите думи като птици водят радостта –
в света на добротата кълн надигат чудесата.
Душата непременно ще открие дързостта
и мъдростта да притежава част от свободата.