Паметта на тревата

Спенсерова строфа

Човешката история тя знае –
тревата помни всичко за света.
Докато ние търсим и гадаем
по градове и пластове в пръстта,
забравяме: тя пази в паметта
сражения победни и погроми,
триумф и смърт, на огъня кръвта,
човешките борби, до днес изконни,

проявите на любовта. Тревата помни…