Размисли за свободата

По правила неписани живях,
от страсти и копнежи воден.
Накрая истина прозрях –
в смъртта човекът е свободен.
Свободен е човекът във смъртта,
прозрях аз истина накрая,
щом воден от копнежи и от страсти
живее по неписаните правила.