Да променим света

Ти, непокорен дух, не се смирявай пред неправди!
Душата – тя е друга – може да търпи.
Но пламъкът бунтовен по наследство ти се дава,
когато горда кръв в сърцето ти кипи.

Ти, непокорен дух, развявай първи знамената
и недоволните в борбата поведи!
Ти знаеш, че в родината и шепа пръст е свята,
защото е с прахта на твойте прадеди.

От векове мечтаят хората едно и също:
да срещнат любовта, да имат дом, деца.
Ала войната, все по-кървава, при тях се връща –
войната с хиляди убийствени лица.

Ако се вдигнем всички дружно, трябва да успеем
да променим света и мир да възцарим.
Сами решаваме дали в красива одисея
живота си неповторим ще продължим…