Под небето

Спенсерова строфа

Усещане за светлинки в очите
доказва, че присъства любовта.
Така, когато разцъфтят липите
се буди светъл дъх на любовта.
Така те покорява песента,
достига неизменно до сърцето.
Така изчезва всяка самота,
където и да бъдеш под небето.

Бъди щастлив в живота, не в небитието.