Когато ветровете

Онегинска строфа

Къде отдъхват ветровете волни?
Полягат ли за малко на тревата?
Или се спират сред вълни, доволни
да ги люлее друг, да ги подмята?
Те могат да са нежни и безплътни,
докато скитат – тъжни и безпътни.
Но стават лесно с твърдост на стомана,
в гласа им щом промъкне се закана.
Без ветровете ще е като в блато –
унило ще се сменят часовете.
Не ще танцуват стройните дървета,
когато ветровете спят на ято.
И кой ще върши пакости безбройни
сред дни и нощи, тръпнещо спокойни?