Прошепнато

Станси

Когато ми звъниш по телефона, не мълчи!
Аз също искам твоя глас да чуя.
Мълчанието крие тайна – ще ме огорчи,
вместо платна от радост да издуя.
Когато ми звъниш по телефона, прошепни,
че ме обичаш. Аз ще го повторя.
А после часовете като ласкави вълни
пред нас врати вълшебни ще разтворят.