Яростна епоха

Модерно варварство налагат над света
войнолюбци, ненаситни за пари.
Човечеството тласкат право в пропастта –
самоубийствено Земята днес гори.

Война подир война. И бежанци,
прокудени далеч от родните места.
Започва всеки да се чувства чужденец
сред хаоса престъпен и жестокостта.

А нашите деца какво ги чака там –
под сянката на ядрена заплаха? Как
ще са щастливо влюбени? Това не знам.
Надеждата ми, по-самотна от маяк

трепти, зове, насочва, търси верен път,
преди да станем сенките за вечността.
Преди небето и земята да се съберат,
пуснете дивите коне на яростта!…