Без милост

Хилядолетия борби за свободата.
Реки от кръв… Кошмари… Сринати съдби…
А днес сами, без бой, напускаме земята,
платена скъпо от деди и прадеди.

Под пластовете на отминалото време
са скрити тайните за гордия ни род.
Ала платени историци търсят схеми
да заличат величието ни като народ.

А политиците на някакъв си Преход
ни водят от един провал към друг провал.
Единствен вятърът разнася като ехо
къде, какво за нас е чул, разбрал, видял.

Разнася също ропота на милиони.
Ще пламне ненадейно бунт за свобода.
Борбата ще е кървава за всичко родно –
тогава искам да ви видя, господа!