Небето българко

Войната надвисва над тебе, родино,
над твоето мирно небе.
Сега то е слънчево, топло и синьо –
на храма божествен – кубе.

Все още живееш по ритъм привичен:
закуска и чаша кафе,
на работа, вечер със хора обични
и нощи сред мрак кадифен.

Но някакви хора чертаят на карти
ракети, и бомби, и кръв.
Те, както съвременни черни пирати,
нападат на принципа “пръв”.

Когато небето се счупи зловещо,
когато завие смъртта,
когато погиват и хора, и вещи,
а мини кълнят от пръстта,

тогава е късно. Сега събуди се!
Излез на протест, не мълчи.
За своя живот и за мир пребори се.
Войната е опит горчив.