Апел

Българка съм, също и славянка.
Казват на тракийка, че приличам.
Миналото като тъмна сянка
крие произхода ми космичен.

Но каквито тайни в мене скрити
да се сплитат с огнените страсти,
знам посланията на дедите
и не мога да съм безучастна:

да мълча, когато се разграбват
фабрики, заводи, комбинати;
как се борят хората за хляба…
Кой сред нищетата ги запрати?

Кой открадна бъдещето мирно
на децата и на наште внуци?
Кой с лъжи залива ни неспирно
и така подготвя революция?

Нямаме какво да губим още –
ако ще се мре, да е с достойнство.
В тези гладни и студени нощи
да обвържем свойто недоволство.

Да свалим продажни политици,
да ги пратим с мутрите в затвора.
Пак да върнем древните традиции
и да заживеем като хора.