Есенен етюд

Коне, които цвилят в луд галоп.
Копитата им вдигат прашен облак
и той се сляга като златен сноп
върху зелената трева.
Дали ще мога
да нарисувам порива, страстта
и бляскащата пот по гърбовете,
и пяната по техните уста?
Дали ще ми достигнат цветовете?

Но даже малко да пресътворя
от този буен устрем на конете,
картината ще бъде вик трептящ,
преди да ги погълнат дъждовете.
Преди по уморените тела
светкавици камшици да приплъзнат,
ще ги рисувам с четка от ела,
преди в снега конете да замръзнат.