Предизвикателства

Сред океана на нощта, сред мрака черен
се втурна мощен ураган и заехтя
свирепият му боздуган със гняв безмерен.
От поривите луди всичко затрептя.

Страхът крещеше: С бурята не се воюва,
на завет се прикрий, все някога ще спре.
И не кръстосвай меча с мълнии. Бесуват,
а яростта не може да се разбере.

И други са непобедими, запомни ги:
водата, вятърът, кипящият вулкан,
и огънят, когато лумне несломимо
и хване хора и животни във капан.

Пести си силите за битки по-достойни,
когато шансът за победата е с теб.
Изчакай да отмине бурята спокойно –
едва тогава покажи темперамент.