Божественост

Някога,
някъде,
с някого
създадох човек…