Ноктюрно

Анастрофа и спирално повторение

Развихрила се суета.
Суетен хлад.
Хладилен микроклимат.
Заслушан в собствения глас
говориш, спориш, смееш се дори,
макар пресилено,
макар фалшиво.
А ехото се отразява
във стъклените погледи
на хора.
Щом вее хлад
в хладилен микроклимат
е отрицание на всяка топлота.