Луната не залезе

Триолет

Горчива сутрин. Сякаш от каприз
луната не залезе на небето.
Напразно търсех късче синя вис.
Горчива сутрин. Сякаш от каприз
не се показа слънчевият диск,
а само облак перлено просветна.
Горчива сутрин. Сякаш от каприз
луната не залезе на небето.