Последната дума

Историята, казват, пише се от победителите.
Навярно е така, но не съвсем, защото
как паметта народна би могъл да пренапишеш
и да я нагодиш по своя вкус?
Народът всичко вижда,
всичко помни,
всичко знае –
с векове!