Светът

Светът е толкова прекрасен.
Виж тревите –
щом слънчев лъч им подаде ръка и хоп –
за часове поникват, не остават скрити,
земята люшва се в зеления потоп.

Светът е толкова прекрасен.
Виж морето –
сред ласкавата му копринена вода
пасажи рибни гонят се безспир, просветват
неуморимите им сребърни стада.

Светът е толкова прекрасен.
Виж горите –
в зелените дворци сред хлад и тишина
е пълно с изненади. Ти за тях не питай,
а сам открий вълшебните им имена.

Светът е толкова прекрасен.
Виж небето –
променя се за миг по някакъв каприз.
И ту е синьо, слънчево, бездънно, светло,
ту руква дъжд в порой с градушка за сюрприз.

Светът е толкова прекрасен.
Опознай го
и обикни заложената простота.
Природата е всемогъща, но е майка
на цялата многообразна красота.