Под ангелско крило

Телестих

Дори ако човек е сляп,
неземно ангелско крило,
дошло от рай или пък ад,
ще го дари със суета.
Крилото крие полъх фин –
какъв дългоочакван миг –
през всички страшни векове
било е то мечта и цел.
От древност чест е чак до днес
и за светец, и за пророк
това неземно същество
да бъде с някой в досег пряк.
Дали си млад, дали си стар,
щом ангелът над теб трепти,
щом под крилото си се скрил,
ти сам се чувстваш божество.