Докато аз

В капан съм хваната:
зад мен – стена,
пред мен – стоманените пръчки
на дъжда.
Под стряхата като врабче треперя
и моля бога слънчев лъч да ме намери.
Но ми откликва само
тежката вода,
с хилядогласно ехо капките туптят.
Те няма от страха да ме спасят,
ала сюита борбена ще зародят,
докато аз под стряхата
като врабче треперя.