В миг на слабост

Щом сънищата се преместят след реалността
и демонични сенки в дните ти нахлуят,
щом призраците нощни раздвояват личността
и се почувстваш сам, захвърлен в края на света .
не чакай помощ. Никой няма да те чуе.

Единственият път е вярата да победиш –
успехът всякога държи цена висока.
Ще трябва със неща любими да се разделиш,
компромиси да правиш, всичко да търпиш,
да потушиш родената в сърцето болка.

Спомни си мъртвите, които кротко вече спят
и имената им се лутат безпризорни.
На тяхните гробове често бурени цъфтят,
а в твоите зеници птици влюбени летят –
какъв по-ярък символ животворен…