България

Родината е част от теб – дори накрай света
запазваш скъпоценни спомени за нея.
Родината свободна! Ето първата мечта,
защото щастие сред свобода вирее.

Богатствата са нейните гори и планини,
реки пенливи (сякаш нанизи от бисер),
ливади тучни, също равнини и долини,
където броди волна творческата мисъл.

Но най-голямото богатство хората са, знам,
те ден и нощ оформят облика й светъл.
Небето я обгръща като купола на храм
и бди да разцъфтява всяка добродетел.

Обичаш я със цялата си пламенност и страст.
Наложи ли се, ще загинеш в бран геройска.
Ще напоиш с кръвта си цвете или житен клас,
земята ще обгърнеш във прегръдка свойска.

Родината е в теб, но част от нея си и ти,
защото в спомени и в бъдеще живееш.
Безгрижен детски смях додето като пулс тупти,
ще разцъфтява всичко и ще хубавее.