Българската държава

През вековете колко пъти
под натиска на външни сили
преначертаваха чевръсто
отново границите мили.

Запращаха в държави чужди
стотици хиляди семейства.
Заставяха народа тъжен
да им робува с подли средства.

И разпродадоха безсрамно
земята, въздуха, водата…
Нагледахме се на измами
и бунт назрява във душата.

Велико племе, събуди се!
Лъвът от герба нека слезе.
Животът придобива смисъл,
щом свобода в дома ти влезе.