Кръстоносен поход

Уж кръстоносците история са само.
Блестящите доспехи са музейни експонати.
Разказват, че на път за Божи гроб
са се превръщали в тирани,
макар Светата Църква да отрича
всички компромати.

Не вярвайте, че миналото е история.
Сега пак идат кръстоносци – този път –
в костюмени доспехи.
Студените очи надменно гледат,
обещават ни успехи –
но ти не вярвай нито дума на това.
В родината ти сам си господар –
бъди такъв докрая,
не се оставяй чужденци да те омаят
със обещания за приказни богатства и пари.
Та те са предрешени кръстоносци, разбери!