Аз търся

Дори не помня вече броя
на заключените
към сърцата ви
врати.
Дори не искам и да зная
там душата на какъв човек
е скрита.
Защото в ураганния ми устрем
към света
аз търся само ураганни ветрове –
да ги прегърна,
и ураганни чувства –
да се съизмеря с тях.