Граници на душата

Душата има свои граници,
в които обичта
с омразата воюва за пространство.
Тя слънчев хоризонт е,
бяла светлина
или мечта.
Тя крие нежност,
с топлота се втурна към света
и търси отклик с вечно постоянство.

Душата има свои граници,
но властва над съдби,
понякога владее милиони.
Опасно става, случи ли се да се озлоби –
тогава всичко светло в нея
ще се похаби,
ще се взривят човешките закони.

Душата има свои граници,
където тя е бог,
за кратко по-висока някак става.
Ще се опитам да се потопя сред нейния амок,
с усмивка мога да посрещна погледа й строг –
та тя самата е една държава.

Душата има свои граници,
в които обичта
с омразата воюва за пространство.
Тя слънчев хоризонт е,
бяла светлина
или мечта.
Тя крие нежност,
с топлота се втурва към света
и търси отклик с вечно постоянство.