Спомен

С теб танцувахме валс, и танго,
после рок, после нещо модерно…
Беше втренчила злостно око
в нас жена ти, със вид начумерен.

Ние бяхме партньори за час
на конкурса за танци по двойки.
Тя отказа. Заместих я аз
и танцувах до края геройски.

Не спечелихме златния приз.
Пеперуди в гръдта ми трептяха.
Поклоних ти се. С жест поривист,
ти ръката целуна ми плахо.

Разделихме се. Тъй не разбрах
как се казваш и колко си нежен.
Съхраних пеперуди и смях,
и очите ти, пълни с копнежи.