Реалностите на живота

Мила моя,
любима,
обещах да ти подаря къща –
с големи прозорци –
към четирите посоки на света,
за да ни гостува слънцето
и да позлатява косите ти –
от сутрин до вечер.

Мила моя,
любима,
обещах да ти купя кола –
една бърза червена кола,
с която
да пътешестваме по света
и както вятъра
да бъдем волни и свободни.

Мила моя,
любима,
ако можех, бих положил
всички земни богатства
пред твоите дълги нозе.
Но съм беден поет.
И сега, ако искаш,
нека първо да си направим дете,
което ще бъде част от нас, двамата,
и ще ни радва, докато сме живи…