Без край

Анациклическо стихотворение

Нощта довежда ден.
безкрайна синева
и птиците наперени
са с нас до вечерта.
Мечтите са реални.
Илюзия е всичко, да
всичко е илюзия.
Реални са мечтите.
До вечерта са с нас
наперените птици
и синева безкрайна.
Деня довежда нощ.