Прогресия

Летризъм

Проектирам произволна пролет,
провокирам пролетен цъфтеж
и пробуждам ветрове за полет,
прокънтява пролетен тътнеж.

Аз променям пролетно живота
и проправям път като пророк.
Просто се прокрадва бодра нота
за прослава, не за епилог.