Проекции

Прашец от сънища плашливи
се стеле по коси, лица и мигли,
тъй както звезден прах
блести във всеки сън.
Венец от думи закачливи
завесите от полумрак повдига
към утрото, разбудено с най-весел звън.

От дъжд или роса измита
природата дъга нагоре вдига,
където облачна флотилия лети.
И сякаш слънчоглед се вплита
в усмивката на слънцето, намига
и като ореол сред синева трепти.

Ехти гората, пълна с птици,
и слънчевите зайчета се гонят,
а пеперудите подхващат нов балет.
Сияят детските зеници
пред чудесата на света огромен
и проектират в него своя силует.