Българската земя

Благословена земя, сътворена от Бога.
Няма друга такава с гори, пълни с птици,
с извори като очи, затаили тревога –
сякаш пророчица, взряна в невинни зеници.

Благословена земя! Като майчина люлка,
ти се грижиш за свойте чеда непокорни.
Зиме снежни вихрушки кичат снежни висулки.
Лете златни нивя чакат жетвата спорна.

Благословена земя! Аз така те обичам!
Няма думи, с които да те славя достойно.
Теб, единствена моя, родина наричам.
В теб живея
и с теб ще се слея спокойно…