Паметта на кръвта

…”най-героичната война, в която
воюваха кинжала и честта…”
Ивайло Балабанов

Най-героичната война, безспорно,
е за защита на честта.
А българското племе непокорно
е всявало респект в света.

Било е синоним за храброст дива,
за гордост и за пъргав ум.
С мечта за мощ и българка красива,
Европа търсела си кум.

И нашите принцеси с кожа златна,
с осанка горда и със чар,
сродявали са ни с дворците знатни
и раждали са бъдещ цар…

Сега потомците им са надменни,
забравили, че наша кръв
тупти безспир в студените им вени
и помни кой тук бил е пръв.